Get Adobe Flash player

W niektórych rejonach Warszawy zaczynają już nieśmiało kwitnąć kasztany.
Oznacza to jedno - zbliżają się egzaminy maturalne.
Dlatego już od dzisiaj zaczynamy trzymać kciuki za wszystkich naszych absolwentów,
którzy 4 maja rozpoczną maturalne potyczki.

Zgodnie z naszą szkolną tradycją dedykujemy maturzystom szlagier ze starej szafy.

I jeszcze coś dla tych, którzy lubią mieć czas pod kontrolą ;)

zegar maturalny

29 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Po oficjalnym powitaniu przez Panią Dyrektor uczniów i wszystkich zaproszonych gości oraz przekazaniu Sztandaru Szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu, nastąpiła najważniejsza część uroczystości - wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły.

Następnie Pani Dyrektor wraz z wychowawcami i nauczycielami wręczyła uczniom nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia: wyniki w nauce, działalność na rzecz społeczności szkolnej i klasowej, udział w konkursach i reprezentowanie szkoły oraz za osiągnięcia sportowe.  Nauczyciele poloniści uhonorowali  „odznaczeniami” osoby, które uzyskały pozytywne oceny z wszystkich lektur w pierwszym terminie.

Pani Dyrektor złożyła też podziękowania rodzicom, którzy w szczególny sposób angażowali się w życie szkoły.

Życzenia dla absolwentów w imieniu Rady Rodziców przekazały panie Aleksandra Burdzy, Monika Dietriech i Justyna Skorupska.

Absolwentów w imieniu klas I i II pożegnali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Ilona Babulewicz i Hubert Boda, natomiast reprezentanci abiturientów: Patrycja Koryś i Mateusz Borkiewicz w ciepłych słowach podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie i edukację.   

W części artystycznej wystąpili: Monika Prokopczuk (2e), Aleksandra Duchlińska (1d), Magda Kacperska (3a) oraz Dorota Kaczmarek (3b) i Maciej Dobak.