Get Adobe Flash player

Drodzy maturzyści,

po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy 30 czerwca (wtorek) od godz. 9:00

Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, w którym uczniowie kończący edukację na poziomie ponadgimnazjalnym często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało specjalne materiały edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Materiały, zawierające m.in. podstawowe informacje na temat przestępstwa handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionych form, możliwości uzyskania pomocy w Polsce i za granicą oraz środków ostrożności, które minimalizują zagrożenie – są opublikowane na stronie internetowej

www.handelludzmi.eu,

w zakładce „multimedia”, w ramach akcji „Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Logowanie