Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy 2 września (poniedziałek)

klasy drugie i trzecie - godz. 9.00

klasy pierwsze liceum trzyletniego (po gimnazjum) - godz. 10.00

klasy pierwsze liceum czteroletniego (po szkole podstawowej) - godz. 11.00.

Msza święta dla uczniów naszej szkoły zostanie odprawiona o godz. 8.00
w kościele Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

26 sierpnia (poniedziałek) - matematyka, fizyka, biologia, geografia, j. niemiecki, historia, historia i społeczeństwo;

27 sierpnia  (wtorek) - język polski, wos, j. angielski.

Egzaminy pisemne rozpoczynają się o  godz. 8:30, egzaminy ustne - o godz. 10.30.

Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest w szkole.

16 lipca 2019 r. opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się na listach wywieszonych w szkołach oraz po zalogowaniu się w systemie Nabór na konto kandydata.

Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia do naszej szkoły należy dostarczyć:

- oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

- oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,

- pisemne oświadczenie woli uczęszczania do naszej szkoły wraz z załącznikami,

- kwestionariusz osobowy,

- kartę zdrowia,

- 2 podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, klasa).

Dokumenty można wypełnić w szkole (niezbędna jest obecność rodziców/prawnych opiekunów) lub pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować zgodnie z instrukcją i wypełnić w domu.

Dokumenty do pobrania dla absolwentów gimnazjum zakwalifikowanych do przyjęcia

Dokumenty do pobrania dla absolwentów szkoły podstawowej zakwalifikowanych do przyjęcia

Drodzy maturzyści,

po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy

 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

Przypominamy o konieczności oddania kluczyka do szafki lub - w przypadku jego zgubienia -

o uiszczeniu opłaty za wyrobienie nowego.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam