Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

15 kwietnia (czwartek) o godz. 18:00

odbędzie się spotkanie informacyjne 

dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej

dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Link do spotkania 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.78. rocznica wybuchu powstania w getcie w Warszawie

Getto było wyizolowaną i zamkniętą od reszty miasta dzielnicą dla ludności żydowskiej, w czasie II wojny światowej. Niemieckie władze 2 października 1940 roku zdecydowały o utworzeniu dzielnicy żydowskiej w Warszawie, getto to było największe na terenie Generalnego Gubernatorstwa i całej okupowanej Europy.

Od 22 lipca 1942 roku rozpoczęto wywózki mieszkańców getta do obozu koncentracyjnego w Treblince. Do 21 września 1942 roku getto opuściło 75% Żydów, czyli ok. 265- 300 tys. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach nazistowskiego planu zagłady Żydów europejskich - akcja ’’Reinhardt”. 19 kwietnia 1943 w warszawskim getcie  wybuchło powstanie. Ok. 1500 słabo uzbrojonych Żydów stanęło do walki z o wiele liczniejszymi i lepiej uzbrojonymi oddziałami niemieckimi.  W trakcie tłumienia walk hitlerowcy dopuszczali się wielu okrucieństw i zbrodni na mieszkańcach getta oraz przeprowadzali liczne masowe egzekucje. Szczególną rolę w czasie powstania można przypisać żydowskim kobietom, które organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły w bronią w ręku. Powstanie zakończyło się 16 maja 1943 roku. W jego wyniku zginęło ok. 6000 Żydów, 56 065 osób znajdowało się w wykrytych i zlikwidowanych bunkrach, z tej liczby 7000 zamordowano na miejscu, 6900 wysłano do Treblinki, a ok. 36 000 do innych obozów (dane pochodzą z niemieckich źródeł).

Symbolem powstania stał się żonkil, dzięki Markowi Edelmanowi, który był ostatnim dowódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). Co roku 19 kwietnia w rocznicę powstania w getcie składał on bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Wraz z nim przychodziło coraz więcej osób z żółtymi kwiatami. To właśnie dlatego żonkile 19.04 co roku rozdawane są przez tysiące wolontariuszy na ulicach, stając się symbolem zbiorowej pamięci.

Już od 9 lat POLIN w rocznicę powstania w getcie warszawskim prowadzi szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury akcję „Żonkil”. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat powstania. Z tej okazji 19.04 rozdawane są na ulicach papierowe żonkile będące symbolem pamięci. POLIN organizuje także lekcje edukacyjne dla uczniów na każdym etapie edukacji oraz dla osób niepełnosprawnych. W ramach pamięci o powstaniu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w elekcjach.

Link do filmu o getcie: https://www.youtube.com/watch?v=JEqSS2GMwsA