Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

23.08.2021 r. (poniedziałek) – egzamin pisemny g. 8.30 - 10.00

→ historia

→ historia i społeczeństwo

→ matematyka

24.08.2021 r. (wtorek) – egzamin pisemny g. 8.30 - 10.00

→ j. polski

→ fizyka

Egzaminy ustne rozpoczynają się o godz. 10.30

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych dostępny jest w szkole.

22 lipca ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji będą udostępnione w szkole oraz w systemie rekrutacji (po zalogowaniu).

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły kandydatów zakwalifikowanych jest złożenie w szkole do 30 lipca do godz. 15:00:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- wypełnionych i podpisanych dokumentów:

1) dokumenty dla kandydatów, którzy zakwalifikowali się do naszej szkoły i wyrażają wolę podjęcia nauki:

klasy 1A, 1B, 1C, 1E.pdf

klasa1D.pdf

Dokumenty te powinny być wydrukowane na oddzielnych kartkach (druk jednostronny).

2)  Kwestionariusz osobowy dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do naszej szkoły i wyrażają wolę podjęcia nauki.pdf

Kwestionariusz osobowy powinien być wydrukowany na jednej kartce (druk dwustronny).

 

Ponadto należy dostarczyć:

- kartę zdrowia,

- dwie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa) fotografie do legitymacji szkolnej.

 

Dokumenty można składać od 23 do 30 lipca w godz. 9:00 - 15:00.

 

Drodzy Absolwenci,

po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy 5 lipca (poniedziałek) w następujących godzinach:

9.00 – klasa 3A

10.00 – klasa 3B

11.00 – klasa 3C

12.00 – klasa 3E

13.00 – klasa 3F i absolwenci z lat ubiegłych

Przypominamy również o konieczności zwrotu klucza do szafki oraz książek do biblioteki (jeśli ktoś nie zrobił tego wcześniej).

Osoby odbierające świadectwa zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa - maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniego dystansu.

Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy mogli sprawdzić to, czego nauczyliśmy się w szkole. Jedną z najważniejszych umiejętności jest udzielanie pierwszej pomocy. Ludzie często w sytuacjach wymagających ratowania zdrowia i życia innych nie potrafią lub obawiają się udzielić potrzebującym pomocy, na szczęście NIE NASI UCZNIOWIE.

     15 czerwca 2021 r. uczniowie klasy 2Eg Michał Cichoniec oraz Antek Siwek ok. godz. 21:00, wracając ze skateparku,  na przystanku tramwajowym na Gocławiu, na którym znajdowało się wiele osób,  zauważyli mężczyznę, który doznał  ataku padaczki.  Uczniowie naszej szkoły bez zastanowienia przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie, Antek powiadomił pogotowie ratunkowe, Michał natomiast, udzielał pierwszej pomocy podczas ataku padaczki, a po jej ustąpieniu przy pomocy środków opatrunkowych wraz z motorniczym zatrzymanego przez nich tramwaju opatrzył ranę głowy. Powyższe czynności wykonywali do przybycia służb ratunkowych, a następnie przekazali poszkodowanego przybyłej załodze pogotowia ratunkowego.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ich postępowanie zasługuje na wyróżnienie. To szlachetna postawa wrażliwości, która może uratować życie innych ludzi.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam