1. Tematyka konkursu

Konkurs wiąże się z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym zwróceniem uwagi na symbole narodowe, wydarzenia, zasłużone postacie oraz szeroko rozumianą kulturę (własna interpretacja tematu)

2. Kategoria

przygotowanie albumu wykonanego dowolną techniką (z wyjątkiem prac z plasteliny, koralików, zapałek i innych odklejających się i brudzących materiałów); (praca indywidualna lub dwuosobowa)

3. Format pracy i objętość: A - 4; od 6 do 8 kartek (nie licząc okładek)

4. Termin składania prac: do 8 XII 2018 r. PODPISANE prace należy dostarczyć osobiście do biblioteki szkolnej. Dostarczone prace nie będą zwracane autorom

5. Ocena prac  

Kryteria oceniania :

- poziom artystyczny wykonanej pracy

- oryginalność i pomysłowość wykonania

- stopień nawiązania do tematu konkursu

- ogólny wyraz artystyczny

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny,

Ni wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc Anioły. Powstałaś przez siebie! (…)

Żadne cię miana nad to nic zaszczycą,

Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czemś największem, czem być można: Sobą!

 Tym właśnie fragmentem wiersza Leopolda Staffa w wykonaniu Bartosza Wróbla (2E) 9 listopada rozpoczęły się w naszej szkole obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystości oprócz uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięli również udział zaproszeni goście: p. Zofia Idzikowska, reprezentująca oddział Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła Związku Nauczycielstwa Polskiego, p. Marianna Cichowska – prezes „Grupy Grochów” Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz p. Andrzej Kołodziejczyk, Inspektor Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga-Południe.

czytaj więcej

Miło nam poinformować, że Joanna Cudowska (2c) otrzymała wyróżnienie w konkursie recytatorskim organizowanym w ramach III Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta. 

Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.

 

21 grudnia 2018 roku odbędzie się w naszej szkole Konkurs Kolęd i Pastorałek. Uczniów utalentowanych muzycznie serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Zgłoszenia należy składać do 5 grudnia u s. Barbary Baryłowskiej.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie