Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

29 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Po oficjalnym powitaniu przez Panią Dyrektor uczniów i wszystkich zaproszonych gości oraz przekazaniu Sztandaru Szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu, nastąpiła najważniejsza część uroczystości - wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły.

Następnie Pani Dyrektor wraz z wychowawcami i nauczycielami wręczyła uczniom nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia: wyniki w nauce, działalność na rzecz społeczności szkolnej i klasowej, udział w konkursach i reprezentowanie szkoły oraz za osiągnięcia sportowe.  Nauczyciele poloniści uhonorowali  „odznaczeniami” osoby, które uzyskały pozytywne oceny z wszystkich lektur w pierwszym terminie.

Pani Dyrektor złożyła też podziękowania rodzicom, którzy w szczególny sposób angażowali się w życie szkoły.

Życzenia dla absolwentów w imieniu Rady Rodziców przekazały panie Aleksandra Burdzy, Monika Dietriech i Justyna Skorupska.

Absolwentów w imieniu klas I i II pożegnali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Ilona Babulewicz i Hubert Boda, natomiast reprezentanci abiturientów: Patrycja Koryś i Mateusz Borkiewicz w ciepłych słowach podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie i edukację.   

W części artystycznej wystąpili: Monika Prokopczuk (2e), Aleksandra Duchlińska (1d), Magda Kacperska (3a) oraz Dorota Kaczmarek (3b) i Maciej Dobak.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam