Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2018/2019
poniedziałek 7.30 - 14.30
wtorek 7.30 - 12.30
środa 7.30 - 12.30
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 12.30 - 15.30

tel. 22 612 78 74


Daniel Jabłoński jest psychologiem w naszej szkole. Pracuje także jako seksuolog i psychoterapeuta w warszawskich gabinetach. W naszej szkole psycholog zajmuje się kilkoma obszarami. Z całymi klasami przeprowadza warsztaty i zajęcia poświęcone profilaktyce uzależnień,zapobieganiu zachowaniom agresywnym, sposobom uczenia się i planowania czasu, metodom komunikacji w grupie rówieśniczej a także innym zagadnieniom, które aktualnymi czynią okoliczności i bieżące zdarzenia. Psycholog pracuje także indywidualnie z uczniami; zarówno z tymi, którzy zgłaszają się do niego z własnej inicjatywy, jak i tymi, co do których życzenie takie sformułowali ich rodzice bądź nauczyciele. Kolejnym obszarem aktywności psychologa są spotkania z rodzicami, w trakcie których udzielane są im porady dotyczące sposobów radzenia sobie z naszymi uczniami w życiu rodzinnym i domowym. Psycholog zajmuje się także doraźnymi interwencjami w przypadkach konfliktów pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami, starając się łagodzić je oraz uczyć umiejętności, które mają sprawić, że w przyszłości nie będzie do nich dochodziło bądź będą rzadsze i mniej dotkliwe. Z uczniami, którzy zadeklarowali chęć uczestniczenia w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie" psycholog omawia zagadnienie związane z edukacją seksualną.

Ponadto psycholog prowadzi Koło Psychologiczne. Jego uczestnicy zapoznawani są z psychologią jako dziedziną wiedzy o człowieku, przebiegiem studiów psychologicznych, możliwościami pracy zawodowej dla absolwentów psychologii. Uczestnikami Koła są nie tylko ci uczniowie i uczennice, którzy myślą o psychologii jako przyszłym kierunku studiów, ale także ci, którzy chcą czegoś więcej dowiedzieć się o psychologii i zaspokoić ciekawość poznawczą.

Poza bezpośrednimi spotkaniami i rozmowami telefonicznymi z psychologiem można się z nim skontaktować za pośrednictwem komunikacji internetowej, korzystając z następującego adresu:


djpsycholog@gmail.com

 

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam