Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności


- za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata w wysokości 26,00 zł;

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości 9,00 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
ul.Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa

numer konta 22 1030 1508 0000 0005 5042 8016

 

Dodała: Bogumiła Sporzyńska

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam