Studniówka  2017

Komunikat nr 1

 Impreza "Studniówka 2017 Liceum Wyspiańskiego" odbędzie się dnia 28-ego stycznia 2017 r. Początek Imprezy godz. 20.00. 
 Zakończenie godz.: 05.00 rano.
Miejsce Imprezy: "Willa Zagórze", Zagórze 3, 05-079 Okuniew. N: 52° 16' 26"  E: 21° 20' 28".

Willa Zagórze znajduje się przy drodze krajowej nr. 637 w miejscowości Zagórze pomiędzy Okuniewem, a Michałowem, w odległości około 7 km od granic Warszawy.

Na miejsce należy przybyć o godzinie 19.00. Osoby, które dojeżdżają autokarem z pod Szkoły proszone są o przybycie przed godziną 18.30. Autokar odjeżdża punktualnie o 18.30. Nie czeka na spóźnionych.

Powrót po zakończeniu Imprezy o godz. 05.00 rano. Będzie podstawiony autokar, który odwiezie uczestników pod Szkołę.  
Przed zakończeniem Studniówki będzie możliwość wcześniejszego powrotu. Przewidziane są dwa kursy autokarów z "Willi Zagórze" do Szkoły. Pierwszy o godz. 01.00, drugi o godz. 03.00.
W razie jakichkolwiek pytań proszę nie wahać się i kontaktować się ze mną o każdej porze : Przewodniczący Komitetu Studniówkowego Jacek Gołoś tel. 660-727-617, mail: pogoria11@o2.pl.

Pozdrawiam i życzę wspaniałej zabawy.

Jacek Gołoś


Protokół nr 5 z Zebrania Komitetu Studniówkowego w dn. 12 stycznia 2017 r.
        
               Gościem Zebrania była Pani Marzena Falba, która przedstawiła swoja ofertę w zakresie bukieciarstwa dekoracyjnego. Postanowiono wykorzystać tę ofertę po konsultacji z "Willą Zagórze". Przedyskutowano także sprawę dekoracji sali. Decyzja będzie podjęta po kolejnym obejrzeniu obiektu pod tym kątem. Zapoznano się ze stanem finansów Imprezy i oceniono go pozytywnie. Podkreślono konieczność umieszczenia w zakładce studniówki, strony internetowej Szkoły, dokładnego planu Imprezy (adres, dojazd) oraz kontaktu do osób, które mogły by udzielić informacji na jej temat. Podkreślono konieczność jak najszybszego dokonania wpłat przez osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, gdyż przed samą Imprezą już nie będzie takiej możliwości.
Przedyskutowano sprawę kontaktu z DJ-em co do życzeń, repertuaru i ewentualnych pokazów artystycznych wystawianych przez młodzież. Podkreślono konieczność koordynacji scenariusza imprezy opracowanego w Szkole z propozycjami "Willi Zagórze". Podjęto decyzję, że podczas poloneza nie będą potrzebne kwiaty. Na koniec omówiono sprawę pomocy rodziców w realizacji Imprezy na miejscu, w Obiekcie.

Protokółował

Jacek Gołoś


Protokół nr 5 ze wspólnego Zebrania Komitetu Studniówkowego i Samorządu Szkolnego w          dn. 15. grudnia 2016 r.

 Podczas Zebrania poruszono następujące zagadnienia:

 Finanse. Konieczne jest doprecyzowanie sytuacji finansowej polegające na kontroli wpłat oraz uwzględnieniu wszystkich kosztów. Obecnie wpłacono 45340,- pln. (czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych). Potwierdzono konieczność wpłacenia całej sumy, wraz z drugą ratą za osobę towarzyszącą, do końca 2016 r. Dzięki uprzejmości Rady Rodziców zostało utworzone konto przeznaczone wyłącznie na potrzeby studniówki. Tą drogą pragniemy Radzie Rodziców złożyć za to serdeczne podziękowanie.

 1. Menu. Samorząd przedstawił menu, jakie zostało uzgodnione przez uczniów i będzie przedstawione Willi „Zagórze”.
 2. DJ. Na podstawie próbnej prezentacji, jaka miała miejsce w Willi „Zagórze” dn. 19.listopada b.r., jedna z uczennic wypowiedziała pozytywną opinię o jego ofercie obsługi studniówki. Wspomniała również o konieczności uzgodnienia przez poszczególne klasy występów w części artystycznej, aby uniknąć powtarzania się programów. Ważną sprawą jest też stworzenie w formie propozycji playlisty oraz listy dedykacji. Tak jak powiedział DJ podczas próbnej prezentacji, aby nie narażać sprzętu na jakiekolwiek wirusy nie możliwe będzie odtwarzanie utworów z pendrivów, telefonów lub internetu.
 3. Autokary. Koniecznie należy ustalić ile osób będzie jechało na próbę aby zamówić odpowiednią ilość autokarów. Należy także podjąć decyzję co do ilości autokarów podczas dojazdu na Imprezę i w trakcie powrotu.
 4. Próba „Poloneza”. Konieczne jest ustalenie terminu z Willą „Zagórze”.
 5. Pomoc rodziców. Należy zwrócić się z prośbą o pomoc do rodziców aby ten, kto może służył pomocą podczas przebiegu Uroczystości.
 6. Kontrola wstępu. Ważny jest jej sposób. Zapobiegnie to obecności w trakcie trwania Imprezy osób przypadkowych oraz tych, którzy nie są upoważnieni aby na niej przebywać.
 7. „Polonez”. Z samorządem oraz nauczycielami w-f trzeba uzgodnić, czy w trakcie tego tańca będą potrzebne kwiaty.
 8. Następne zebranie zaplanowano na 09.01.2017 r.


   Protokółował

  Jacek Gołoś


 

Protokół nr 4 ze wspólnego Zebrania Komitetu Studniówkowego i Samorządu Szkolnego               w dn. 17. listopada 2016 r.

 Zagadnienia poruszane na Zebraniu:

 1. Utworzenie grupy studniówkowej wśród członków Samorządu Szkolnego, która miałaby zajmować się sprawami Studniówki ze strony Samorządu. Pierwszą sprawą jest uzgodnienie menu.
 2. Uzgodniono i zatwierdzono ostateczną kalkulację kosztów Imprezy.
 3. Postanowiono zwrócić się z prośbą o utworzenie subkonta na potrzeby studniówki, w ramach konta Rady Rodziców.
 4. Stwierdzono konieczność zorganizowania transportu i ustalenia terminu próby „Poloneza” w Willi „Zagórze”.
 5. Następne zebranie zaplanowano na 15 grudnia 2016 r.

 

Protokółował

 Jacek Gołoś


 

 Protokół nr 4 z Zebrania Komitetu Studniówkowego dn. 5. października 2016 r.

 1. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi.  

      Gośćmi zebrania byli P. Paweł Słomka z firmy " Vega" Profesjonalna Fotografia Szkolna oraz P. Monika Cholewa z firmy "Video - Mix". Goście przedstawili swoje oferty w zakresie usług fotograficznych i filmowych. Oferty oraz sposób prezentacji możliwości obu firm wywarły na członkach Komitetu wrażenie pozytywne. Wstępnie zarezerwowano obie usługi na datę Imprezy.

 2. Informacja dotycząca działalności.

    Oficjalnie poinformowano Komitet, że studniówka odbędzie się w dn. 28 stycznia 2017 r. w  Hotelu "Willa Zagórze" w Zagórzu ("Granatoil" Graniszewscy S. J. 07-407 Czerwin ul. Przemysłowa 1. Odział Zagórze 3. 05-079 Okuniew). 22-go marca 2016 r. uczniowie wpłacili zadatek w poczet realizacji Imprezy. 23-go marca 2016 r. zostało złożone zamówienie i podpisanie umowy na realizację okolicznościowej imprezy gastronomicznej. Został również wpłacony zadatek dla Hotelu.

 3. Sprawa deklaracji.

     Zostały wydrukowane i rozdane nowe deklaracje aby w treści figurowała właściwa nazwa obiektu oraz aby można można było na ich podstawie prawidłowo skalkulować Imprezę. Wyrażono opinię, iż powinny one , wypełnione, jak najszybciej wrócić do Komitetu.

 4. Kalkulacja Imprezy

     Ustalono wstępną kalkulację Studniówki. Dokładna cena a, co za tym idzie, wysokość rat zostanie ustalona po otrzymaniu wszystkich deklaracji. Najprawdopodobniej pierwsza rata wyniesie 310,- pln. (trzysta dziesięć złotych) i będzie płatna do 10 listopada 2016 r. a druga 170,- pln. (sto siedemdziesiąt złotych) i będzie płatna do 12-ego grudnia 2016 r. 

  5. Wolne wnioski.

      Postanowiono zorganizować lustrację Obiektu przez przedstawicieli grona nauczycielskiego Szkoły.

      W holu Szkoły zostanie umieszczona tablica informacyjna o studniówce, którą organizujemy.

      Poruszono temat zwrotu zadatku wpłaconego przez tych uczniów, którzy nie będą brali udziału w Imprezie. Ponieważ wpłata miała charakter zadatku, który według prawa nie podlega zwrotowi, zadecydowano, iż ewentualne zwroty mogą nastąpić po zakończeniu i rozliczeniu studniówki.

 Protokółował

Jacek Gołoś


Protokół nr 1 z Zebrania Założycielskiego Komitetu Studniówkowego „Studniówka 2017”.

Dnia 19 listopada 2015 r. ukonstytuował się Komitet Studniówkowy „Studniówka 2017”.
 
Skład Komitetu:
 
1.       Jacek Gołoś (przewodniczący)(IIe)
 
2.       Anna Rybak (zastępca przewodniczącego)(IIa)
 
3.       Barbara Olesińska (IIb)
 
4.       Iwona Rzewnicka (IIc)
 
5.       Kinga Boda (IId)
 
6.       Iwona Makarewicz (IIf)
 
Niestety, nie udało się wybrać skarbnika. Na Zebraniu padły następujące propozycje lokalizacji Imprezy: Obiekt „Patio-Wodeck” w Otwocku, Obiekt „Rycerska” w Wołominie,  Hotel w Jachrance, Willa „Zagórze” w Okuniewie, Obiekt „Przybyszówka” w Kobyłce oraz następujące lokalizacje w Warszawie: Restauracja „Rawar”, Hotel „Ibis” przy zajezdni autobusowej, Hotel „Sheraton”, Hotel „ Gromada”, Sala w Akademii Obrony Narodowej, Hotel „Felix” na ulicy Sulejkowskiej, Hotel „Mariott”, Pałac Prymasowski. Stwierdzono, że powierzchnia Sali powinna wynosić około 600m2. Cenę od pary przewiduje się w granicach 600,- pln (sześciuset złotych). Następne zebranie zaplanowano na 2-giego grudnia 2015 r. Zaproszono na nie przewodniczących Samorządów Klasowych z klas drugich.
 
 Protokółował
 Jacek Gołoś

Protokół nr 1. ze wspólnego Zebrania Komitetu Studniówkowego oraz Samorządu Szkolnego w dniu 02.12.2015r.
 
Wybrano Skarbnika Komitetu. Została nim pani Agnieszka Bielejec,  reprezentująca rodziców klasy IIb. Wspólnie z Samorządem podjęto decyzję o lokalizacji imprezy studniówkowej w roku 2017.
 
Pod uwagę wzięto następujące lokalizacje:
 
1.       Obiekt „Trylogia” w Zielonce
 
2.       Hotel „Willa Zagórze” w Okuniewie
 
3.       Hotel „Wenecia Palace” w Michałowicach-Wsi
 
4.       Hotel „Double Tree by Hilton” w Warszawie (Wawer)
 
5.       Restauracja „Patio na Wodoktach” w Otwocku Wielkim
 
Do wszystkich tych obiektów udadzą się przedstawiciele Komitetu i Samorządu celem obejrzenia ich osobiście. Ważnymi elementami w podjęciu decyzji o wyborze będą: wymiary Sali oraz jakość gastronomii. Ostateczna decyzja, co do wyboru obiektu zostanie podjęta na następnym Zebraniu Komitetu i Samorządu 21.12.2015r.  Postanowiono  rozprowadzić wśród uczniów ankietę, czy życzą sobie muzykę w wykonaniu zespołu muzycznego czy DJ-eja. Na następnych zebraniach szkolnych rodziców w dniu 07.01.2016r. będą rozdawane deklaracje finansowe dotyczące wpłat za Imprezę. Zaproponowano terminy Studniówki. Będą to, do wyboru 14-ty lub 28-y stycznia 2017r. Szczegóły dotyczące filmowania, fotografowania, ochrony, otwarcia konta, obsługi księgowej, warunków rezygnacji, itp.  zostaną omówione w terminie późniejszym.
 
 Protokółował
 Jacek Gołoś 

Protokół nr 2 z Lustracyjnej Sesji Wyjazdowej Komitetu Organizacyjnego i przedstawicieli Samorządu Szkolnego klas drugich w dniu 06 grudnia 2015r.


   W dniu 06. grudnia 2016 r. miała miejsce Lustracyjna Sesja Wyjazdowa celem obejrzenia obiektów proponowanych na miejsce Imprezy. Sprawdzono Willę „Zagórze” w Okuniewie, Hotel „Trylogię” w Zielonce oraz Hotel „Venecia Palace” w Michałowicach. Podjęto decyzję o lokalizacji Imprezy w Hotelu „Trylogia” w Zielonce.
 
    Czynniki, które zadecydowały o wyborze tego obiektu:
1.       Sala Balowa („Rycerska”) stanowi oddzielny budynek – unika się problemu ewentualnego wmieszania się do studniówki uczestników innych uroczystości w pozostałych częściach Obiektu.
 
2.       Odpowiedni wymiar sali balowej z przestronnym parkietem tanecznym.
 
3.       Balkon widokowy wewnątrz Sali, umożliwiający rodzinom i znajomym uczestników na komfortowe i bezkolizyjne obserwowanie poloneza.
 
4.       Palarnia stanowi oddzielne pomieszczenie. Nie ma konieczności wychodzenia na zewnątrz (zima) aby zapalić.
 
5.       Ogólny wygląd, nastrój i atmosfera obiektu.
 
6.       Ochrona w cenie imprezy.
Protokółował
Jacek Gołoś

Protokół nr 2 z Zebrania Komitetu Studniówkowego 2017 z dnia 7-go stycznia 2016r.
 
     Ustalono treść deklaracji studniówkowych. Za ich wydrukowanie podziękowanie zostało złożone Pani Kindze Bodzie. Ustalono także wstępną kalkulację imprezy. Koszt od pary będzie wynosił według dzisiejszych kalkulacji 490,- pln (czterysta dziewięćdziesiąt złotych), w tym: 340,- pln od ucznia i 150,- pln od osoby towarzyszącej. Ustalono także harmonogram wpłat: 1,-sza wpłata (zadatku) koniec marca b.r. - 50,- pln., 2,-ga wpłata koniec maja b.r. - 50,- pln., trzecia wpłata koniec października b.r. 140,- pln (uczeń) i 110,- pln. (osoba towarzysząca), oraz ostatnia wpłata do 10.-tego grudnia b.r. 120,- pln (uczeń) i 125,- pln (osoba towarzysząca). Podsumowując powyższe liczby otrzymamy kwotę 595,- pln (pięciustet dziewiędziesięciu pięciu złotych) od pary (360,- pln. uczeń i 235,- pln. osoba towarzysząca). Kwota ta jest wyższa od wymienionej w deklaracji o 105,- pln. Jest to taki margines bezpieczeństwa, który oczywiście można korygować realizując harmonogram wpłat.
    Wyrażono opinię o konieczności utworzenia regulaminu imprezy studniówkowej.
 
     Protokółował
     Jacek Gołoś
 

 
 Protokół nr 3 Wspólnego Zebrania Komitetu Studniówkowego i Przedstawicieli Samorządu Szkolnego z dn. 23. lutego 2016r.
 
      Tematem zebrania były wątpliwości, które zostały zgłoszone po podjęciu decyzji o ulokowaniu imprezy studniówkowej w roku 2017 w Hotelu "Trylolgia" w Zielonce. Wysłuchano opinii wszystkich obecnych. Opinii za i przeciw podjętej wcześniej decyzji lokalizacyjnej. Wyjaśniono przyczyny niewłaściwej komunikacji między uczestnikami zebrania, które podjęło decyzję a dotarciem jej do wszystkich uczniów. Zapoznano się z postępem prac, które zostały wykonane w celu odbycia się imprezy w "Trylogii". Stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie ankiety wśród uczniów. Do dnia 26-tego lutego (piątek) b.r. uczniowie klas drugich zajmujący się studniówką przeprowadzą anikiety w swoich klasach. Tematem ankiety będzie wybór lokalizacji imprezy studniówkowej w Hotelu "Trylogia" w Zielonce lub w Willi "Zagórze" w Okuniewie. W dniu 26. lutego b.r. ankiety te odpowiedni uczniowie przekażą Hubertowi Bodzie z kl. 2d. On podsumuję ankietę i przekaże wynik Komitetowi Studniówkowemu. 
      Następne zebranie Komitetu Studniówkowego odbędzie się w dn. 10. marca b.r. po zebraniach klasowych.
 
 Protokółował
 Jacek Gołoś


  Protokół nr 3 z Zebrania Komitetu Studniówkowego z dn. 10. marca 2016r.
 
   Odebrano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów dotyczącej nowej lokalizacji Imprezy. Za uroczystością w Hotelu "Trylogia" opowiedziało się stu pięćdziesięciu uczniów a za przeprowadzeniem jej w Willi "Zagórze" stu siedziemdziesięciu. Tym samym podjęto decyzję o organizacji studniówki w Zagórzu.
    Protokółował
   Jacek Gołoś  
Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie