8 września 2016

Informacje na temat organizacji roku szkolnego,
informacje na temat egzaminu maturalnego (dla klas III).

6 października 2016

Informacje na temat postępów w nauce.

17 listopada 2016

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi.

12 stycznia 2017

Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze.

16 marca 2017

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach III.
Informacje o wynikach w klasach I i II.

20 kwietnia 2017

Informacje na temat postępów w nauce.

25 maja 2017

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach I i II.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie