14 września 2017

Informacje na temat organizacji roku szkolnego,
informacje na temat egzaminu maturalnego (dla klas III).

26 października 2017

Informacje na temat postępów w nauce.

7 grudnia 2017

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi.

11 stycznia 2018

Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze.

22 marca 2018

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach III.
Informacje o wynikach w klasach I i II.

19 kwietnia 2018

Informacje na temat postępów w nauce.

24 maja 2018

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach I i II.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie