KLASA 1A

      Po ukończeniu tej klasy uczniowie są przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki i fizyki. Na lekcjach matematyki i fizyki wykorzystywany jest sprzęt multimedialny i tablica interaktywna. Uczniowie tej klasy uczestniczą w wielu konkursach matematycznych i fizycznych. W klasie II na zajęciach uzupełniających uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy o elementy matematyki wyższej. W klasie III z przedmiotów rozszerzonych organizowane są zajęcia przygotowujące do matury.

      Na lekcjach informatyki uczniowie poznają programowanie w Delphi, konfigurują sieć komputerową, poznają podstawy baz danych, w tym język SQL. Pracownie komputerowe oparte są na systemach Linux i Windows, co jest dodatkowym atutem kształcenia. Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, inżynierskich i ekonomicznych w takich uczelniach jak: UW, WAT, SGGW, SGH i PW.   

KLASA 1B

     Wiedza zdobyta w tej klasie umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego z matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Lekcje geografii prowadzone są nie tylko w szkole z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, ale także na ciekawych wycieczkach. Uczniowie tej klasy przygotowani są do kontynuowania nauki na kierunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych na  takich uczelniach jak: UW, SGGW, SGH i PW.

KLASA 1C

      Klasa ta skupia uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ciekawych świata. Wiedzę przewidzianą programem wzbogacają zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną i ekologiczną. Szczególny nacisk położony jest na biologię człowieka. Uczeń ma możliwość poznania zagadnień współczesnej medycyny, genetyki i dietetyki. Realizowane są zajęcia laboratoryjne i terenowe. W klasie tej organizowane są wycieczki, mające na celu poznanie walorów przyrodniczych odwiedzanych miejsc. Rozszerzenie wiedzy z biologii, chemii, j. angielskiego przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na WUM, SGGW, AWF i PW.

KLASA 1E

    Uczniowie przygotowują się do zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach  humanistycznych. Dostarcza szerokiej wiedzy o człowieku jako istocie społecznej.   Realizacja języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na takich kierunkach jak pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, prawo, stosunki międzynarodowe na UW, UKSW, SGGW.

KLASA 1F

      Po ukończeniu tej klasy uczniowie są przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki na poziomie rozszerzonym. Przedmiotem dodatkowym jest fizyka w medycynie. Przygotowuje na studia o specjalizacjach medycznych i przyrodniczych takich jak: medycyna, rehabilitacja, fizjoterapia, ochrona środowiska. Rozszerzenie wiedzy z biologii, chemii i matematyki przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na WUM, SGGW, AWF i PW.

 

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie