KLASA 1A

      Przygotowuje uczniów do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki i fizyki. Na lekcjach matematyki i fizyki wykorzystywany jest sprzęt multimedialny i tablica interaktywna. Uczniowie tej klasy uczestniczą w wielu konkursach matematycznych i fizycznych. W klasie III z przedmiotów rozszerzonych organizowane są zajęcia przygotowujące do matury.

      Na lekcjach informatyki uczniowie poznają programowanie w Delphi, konfigurują sieć komputerową, poznają podstawy baz danych, w tym język SQL. Pracownie komputerowe oparte są na systemach Linux i Windows, co jest dodatkowym atutem kształcenia. Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, inżynierskich i ekonomicznych w takich uczelniach jak: UW, WAT, SGGW, SGH i PW.   

KLASA 1B

      Umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego z matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Lekcje geografii prowadzone są nie tylko w szkole z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, ale także na ciekawych wycieczkach. Uczniowie tej klasy przygotowani są do kontynuowania nauki na kierunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych na  takich uczelniach jak: UW, SGGW, SGH i PW.

KLASA 1C

      Klasa ta skupia uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ciekawych świata. Wiedzę przewidzianą programem wzbogacają zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną i ekologiczną. Szczególny nacisk położony jest na biologię człowieka. Uczeń ma możliwość poznania zagadnień współczesnej medycyny, genetyki i dietetyki. Realizowane są zajęcia laboratoryjne i terenowe. W klasie tej organizowane są wycieczki, mające na celu poznanie walorów przyrodniczych odwiedzanych miejsc. Rozszerzenie wiedzy z biologii, chemii, j. angielskiego przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na WUM, SGGW, AWF i PW.

KLASA 1D

      Umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii na poziomie rozszerzonym. Dostarcza szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno-gospodarczym oraz kulturowym. Pogram nauczania wiedzy o społeczeństwie uwzględnia zagadnienia z zakresu takich nauk jak socjologia, psychologia, politologia, prawo. Realizacja języka polskiego w zakresie rozszerzonym umożliwia pogłębienie wiedzy ogólnokulturowej oraz doskonalenie kompetencji językowych. Przygotowuje do kontynuowania nauki na takich kierunkach jak administracja, kulturoznawstwo, pedagogika, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, terenoznawstwo.

KLASA 1E

      Przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii i biologii na poziomie rozszerzonym. Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach zarówno humanistycznych, jak i przyrodniczych. Dostarcza szerokiej wiedzy o człowieku jako istocie społecznej i biologicznej.   Realizacja języka polskiego, historii i biologii w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na takich kierunkach jak pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, prawo, stosunki międzynarodowe na UW, UKSW, SGGW, AWF.

KLASA 1F

      Umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki na poziomie rozszerzonym. Przedmiotem dodatkowym jest fizyka w medycynie. Przygotowuje na studia o specjalizacjach medycznych i przyrodniczych takich jak: medycyna, rehabilitacja, fizjoterapia, ochrona środowiska. Rozszerzenie wiedzy z biologii, chemii i matematyki przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na WUM, SGGW, AWF i PW.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie