Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego znane jest z nowatorskich programów i pomysłów dydaktycznych. Nową wypracowaną przez pedagogów formą pracy z uczniami przy współudziale rodziców i placówek naukowych są sympozja interdyscyplinarne Obywają się cyklicznie od 15 lat. Biorą w nich udział uczniowie zainteresowani proponowaną tematyką, młodzież z kół zainteresowań i maturzyści. Chętnie zaproszenia przyjmują absolwenci naszego liceum.
      Sympozja dają możliwość szerszego, wieloaspektowego spojrzenia na dany temat. Wzbogacają w wiedzę i umiejętności uczestników. stwarzają możliwości poznawcze w atrakcyjnej formie. Uczniowie uczą się przygotowania prezentacji multimedialnej, ciekawego przedstawienia problemu naukowego, maja też szansę zaprezentowania swoich umiejętności, którymi na lekcji nie mogą się wykazać.Sympozja są więc okazją do zaprezentowania własnych pasji i zainteresowań. Przygotowanie sympozjum dotyczy także marketingu. Opracowanie programów, plakatów informacyjnych, wybór logo to pole do popisu dla uczniów uzdolnionych plastycznie. Zadowolenie i satysfakcja uczniów z przygotowania sesji naukowej mobilizuje nauczycieli do podejmowania tej formy pracy.
      Tematyka sympozjów jest różnorodna ubiegłoroczne poświęcone było klimatowi i jego zmianom, tegoroczne przebiegać będzie pod hasłem "Od mikrokosmosu do kosmosu".

Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe 2014

Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe 2013

Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe 2012

Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe 2011

 

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam