Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

Góra Grosza

W grudniu szkolny wolontariat przeprowadził akcję Góra Grosza, której celem jest zbieranie monet przeznaczonych na pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych.

W czasie akcji zebranych zostało ponad 30 kg monet. Najwięcej zebrała klasa 2f - 16 kg.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy.

I  MIEJSCE KLASA  2F  - 16 Kg

II  MIEJSCE KLASA  2C -  4,5 Kg

III  MIEJSCE KLASA  1B - 4 Kg

IV MIEJSCE KLASA 1C – 1,55 Kg

V MIEJSCE NAUCZYCIELE – 1,1 Kg

VI MIEJSCE 3E - 0,7 Kg

VII MIEJSCE 3C - O,6 Kg

VIII MIEJSCE 1F - 0,55 Kg

IX MIEJSCE 2A - O,5 Kg

X MIEJSCE 3F - 0,35 Kg

XI MIEJSCE 3B - 0,25 Kg

XII MIEJSCE 1E - 0,2 Kg

XIII MIEJSCE 1A - 0,15 Kg


 

 Świąteczna akcja wolontariatu

Fundacja  „Mimo Wszystko” Anny Dymnej od kilkunastu lat organizuje bożonarodzeniowe kiermasze, by wspierać podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji. Tak jak w ubiegłym roku na kiermasz świąteczny wolontariuszki z naszej szkoły wykonały ozdoby choinkowe aby wspomóc tą fundację.  Ozdoby zostały przekazane przedstawicielce fundacji, a naszym wolontariuszkom bardzo dziękujemy.


 Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt

W czasie Pikniku Integracyjnego szkolny wolontariat zorganizował akcję zbiórki pieniędzy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. W czasie akcji zebrano 346,70 zł, za które zakupiono karmę dla zwierząt.