Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

Godziny pracy biblioteki

 

poniedziałek 8.30- 15.30
wtorek   8.30 - 14.30
środa  9.00 - 15.00
czwartek  8.30 - 15.00
piątek   8.30 - 15.00

 

 

Bibliotekarze
mgr Magdalena Batog
mgr Joanna Pudzianowska
e-mail: 47lobiblioteka@wp.pl

  
Jak zachęcić dzieci do czytania
Elżbieta Olszewska - Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom
Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Dorota Grabowska - IINiSB UW


REGULAMIN BIBLIOTEKI
 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz  pozostali  pracownicy szkoły.
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
 5. Czytelnik  zobowiązany  jest  uzyskać  zgodę  bibliotekarza  na  sporządzenie  kserokopii  z materiałów bibliotecznych.
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 7. Czytelnik,  który  w  wyznaczonym  terminie  nie  zwraca  książek  do  biblioteki,  zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.
 8. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
 9. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego  wyszukiwania informacji bibliograficznych.
 10. Czytelnik,  w  przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  książki  oraz  innych  materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 11. Czytelnik  zobowiązany  jest  zwrócić  do biblioteki  wszystkie  wypożyczone  materiały przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnik  opuszczający  szkołę  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  w  sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Czytelnik  korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Przypominamy, że w związku z przystąpieniem szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka wypożycza książki na okres ferii letnich i zimowych.


 ZBIORY BIBLIOTECZNE
Książki

Księgozbiór biblioteki liczy 16202 woluminów (stan na 01.09.2020 r.). Składają się na niego: lektury, literatura piękna, naukowa i popularnonaukowa, pedagogiczna i metodyczna. Biblioteka prenumeruje również 6 czasopism.

Czasopisma

„Biblioteka w Szkole"

„Chemia w Szkole”

„National Geographic Polska”

„Nowa Fantastyka"

„Wiedza i Życie"

"Wszystko dla Szkoły"
Zbiory specjalne

Audiobooki

Filmy fabularne i dokumentalne na płytach DVD

Dokumenty elektroniczne

 

W zbiorach biblioteki znajduje się „Filmoteka Szkolna” – zestaw 55 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, podzielony na 26 lekcji tematycznych, wydany w ramach edukacyjnego projektu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Więcej informacji na stronie: www.filmotekaszkolna.pl

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam