Godziny pracy biblioteki

 

poniedziałek 8.45 - 15.30
wtorek 8.45 - 15.00
środa 8.45 - 15.00
czwartek 8.30 - 14.00
piątek 8.45 - 15.00

 

Bibliotekarze
mgr Magdalena Batog
mgr Joanna Pudzianowska
e-mail: 47lobiblioteka@wp.pl

 


DLA UCZNIÓW

 Co lubimy czytać?

Wiedźmin to nie wszystko...Poznaj fantasy

Początki literatury fantasy we współczesnym rozumieniu sięgają XIX wieku i dotyczą Williama Morrisa, który inspirował się średniowiecznym folklorem oraz mitologią (Las za światem, 1894 r.).
Wiedźmin to nie wszystko...Poznaj fantasy - prezentacja

Powieść kryminalna
To odmiana literatury popularnej, której fabuła oparta jest na zbrodni, procesie dochodzenia do prawdy oraz wykryciu osoby przestępcy.
Powieść kryminalna - prezentacja


Dla maturzystów

Bibliografia załącznikowa - zasady zapisu.ppt


PUBLIKACJE DLA NAUCZYCIELI

Awans zawodowy - www.awans.net

Publikacje edukacyjne - www.publikacje.edu.pl

DLA WYCHOWAWCÓW

Jak być dobrym wychowawcą? Autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą, Warszawa 2012
Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, Warszawa 2012
Sposoby na trudne zachowania uczniów. Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych, Warszawa 2012
Uczeń zdolny – metody pracy, Warszawa 2012
Współpraca z rodzicami w szkole. Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców, Warszawa 2012


Edukacja - Uzależnienia - Wychowanie. Zestawienie literatury metodycznej

EDUKACJA
Kruszewski Tomasz, Cyberbiblioterapia – o wadach nowoczesnego kształcenia „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 3 s. 6-8
Macioszek Iwona, Dlaczego my – współcześni – mamy kultywować pamięć o Holocauście? (propozycja zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nie tylko) „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 4-5 s. I-IV
Malinowski Jan A., Ewaluacja i innowacja w pracy nauczyciela „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 6 s. 35-38
Malinowski Jan A., Ewaluacja i innowacje w edukacji – czyli o kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 6 s. 30-31
Mikulska Karolina, Rumiński Daniel, Fizyka w szkole nie musi być nudna „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 4-5 s. I-VI
Sordyl Joanna, Cedro Katarzyna, Grządziel Aneta, Narkotyki – konsekwencje posiadania, używania i rozprowadzania. Scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 10-11 s. V-VII
Sordyl Joanna, Cedro Katarzyna, Grządziel, Widzieć, reagować, przeciwstawiać się, czyli o odpowiedzialności świadka czynu zabronionego. Scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 7-8 s. V-VIII

UZALEŻNIENIA
Grażka Katarzyna, Anoreksja jako zaburzenie odżywiania – scenariusz zajęć „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 9 s. VI-VIII
Karasiewicz Agnieszka, Telewizja i komputer – przyjaciel i wróg „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 3 s. V-VII
Kiedrowska Małgorzata, Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 10-11 s. 33-37
Kołomański Łukasz, Interwencja w szkole – strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 7-8 s. I-VI
Kowal-Orczykowska Anna, Wychowywani do dopalaczy. Analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 10-11 s. 32-34
Kujawa Anna, Uzależnienia od komputera i Internetu. Czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 10-11 s. I-IV
Rudek Iwona, Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 10-11 s. 5-9
Skuza Aneta, Pierwsze symptomy zjawiska narkomanii na terenie szkoły „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 10-11 s. 3-5
Żuchelkowska Krystyna, Gry komputerowe – czy należy się ich obawiać? „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 6 s. 24-29

WYCHOWANIE
Czechowski Jan, Wzmacnianie pozytywne jako metoda wychowania w przyjaźni. Z badań nad literaturą dla dzieci „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 1-2 s. VII-XI Dobrychłop Anna, Co się ze mną dzieje? Refleksje o burzliwym okresie dojrzewania „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 3 s. 23-26 Ilnicka Renata M., Sekty – zagrożenie XXI wieku „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 3 s. 3-5
Karłyk-Ćwik Anna, Quo vadis nauczycielu? Czyli o błędnych sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 9 s. 8-12
Kowalski Mirosław, Falcman Daniel, Kultura konsumpcji (patologia?) – edukacja (refleksje) „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 9 s. 14-15
Lasota Ilona, Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 12 s. 26-29
Malinowski Jan A., Telewizja a zdrowie i przemoc „Wychowanie Na Co Dzień” 2008 nr 10-11 s. 51-51
Marczewska Elżbieta, Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 10-11 s. 38-42
Mastalski Janusz, Sylwetka ucznia XXI wieku w globalnej szkole „Wychowanie Na Co Dzień” 2010 nr 7-8 s. 3-7
Morbitzer Janusz, Edukacja medialna – stan obecny i przyszłość „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 7-8 s. 3-8
Pawlak Agnieszka, Nowe oblicza patologii w wychowaniu. Deprecjacyjna funkcja mediów „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 12 s. 3-8
Szorc Katarzyna, Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 3 s. 12-14
Wasilewska Katarzyna, Samotność aksjonormatywna młodzieży „Wychowanie Na Co Dzień” 2009 nr 6 s. 16-18

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SZKOLE
Bocheńska Katarzyna, Szach-mat, czyli o komunikacji w rzeczywistości szkolnej, Warszawa 2006
Góralczyk Ewa, Nauczycielem być...Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Warszawa 2006
Jankowska Anna, Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela, Kielce 2012
Sztejnberg Aleksander, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2001
Wawrzyniak-Beszterda Renata, Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji, Kraków 2002
Wróbel Jan, Jak przetrwać w szkole i nie zwariować. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów, Warszawa 2010DLA POLONISTÓW
Zestawienie literatury metodycznej dostępnej w bibliotece

BACZYŃSKI K.K.
Gronek B.: Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 4 s. 47-55

BROWN D. - KOD LEONARDA DA VINCI
Piłat K.: Kod Leonarda da Vinci – powieść kryminalna z historią w tle, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 1 s. 86-102 BURSA A.
Gatner G.: Andrzej Bursa, kaskader uczuć wobec tradycji, „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 2 s. 50-59

CONRAD J. - JĄDRO CIEMNOŚCI
Przybyła W.: Traktat o wypaczonej władzy. Jądro ciemności Józefa Conrada, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 3 s. 61-69

GALL ANONIM - KRONIKA POLSKA
Patro M., Kowal J.: Obraz epoki kluczem do odczytania utworu. Kultura średniowieczna na podstawie fragmentów Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 1 s. 53-67

GROCHOWIAK S.
Gronek B.: Wędrowiec, który podąża z Manczy [Don Kichot S. Grochowiaka i O dwu nogach Pana Cogito Z. Herberta], „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 2 s. 35-46

HERBERT Z.
Gronek B.: Wędrowiec, który podąża z Manczy [Don Kichot S. Grochowiaka i O dwu nogach Pana Cogito Z. Herberta], „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 2 s. 35-46
Wiercińska-Biernacka A.: Kamyk i Cebula czyli w Sieci liryki, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 4 s. 56-62

KOCHANOWSKI J.
Kiraga-Wójcik E.: O interpretacji Muzy J. Kochanowskiego. Literatura staropolska a współczesna dydaktyka szkolna, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 1 s. 68-74
Klara E.: Obraz Boga w Pieśniach Jana Kochanowskiego, „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 4 s. 25-38

LEKTOR (film)
Sowa R.: Sposób na film… (Lektor, reż. Stephen Daldry), „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 1 s. 67-75

LEŚMIAN B.
Kurzawa M.: Wielka miłość i … śmierć. O wierszu Dwoje ludzieńków Bolesława Leśmiana, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 3 s. 70-77

LIPSKA E.
Bortnowski S.: Wirtualna nieufność Ewy Lipskiej, „Język Polski w Liceum” 2010/2011 nr 2 s. 33-45

MICKIEWICZ A. – DZIADY
Przybyła W.: Polemika wokół kruka i orła w Dziadach Adama Mickiewicza, „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 1 s. 44-53

MYŚLIWSKI W. - TRAKTAT O ŁUSKANIU FASOLI
Kula E.: Przyszedł pan fasoli kupić?, „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 2 s. 94-100

SŁOWACKI J.
Bukowska E.: W roku Słowackiego. Metodyczna kariera poematu Beniowski, „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 3 s. 9-12
Bukowska E.: W Roku Słowackiego – Kordian jako lektura szkolna, „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 2 s. 7- 19

SZEKSPIR W. – MAKBET
Gronek B.: Makbet, czyli refleksja o odwadze, „Język Polski w Liceum” 2007/2008 nr 2 s. 7-16
Kondracka-Zielińska A.: Czy Szekspir był feministą? Atrakcyjność psychologiczna bohaterek Szekspira, „Język Polski w Liceum” 2007/2008 nr 2 s. 24-36
Poturała W.: Bóg, religia, metafizyka a Szekspir (między renesansem a barokiem), „Język Polski w Liceum” 2007/2008 nr 2 s. 17-23
Przybyła W.: Makbet dla humanistów, „Język Polski w Liceum” 2007/2008 nr 2 s. 37-46

SZYMBORSKA W.
Biernacka A.: Wywiad z Atropos, czyli śmierć „bliżej” ucznia, „Język Polski w Liceum” 2010/2011 nr 2 s. 75-85
Gronek B.: Dziewczynka w kodzie poetyckim Szymborskiej, „Język Polski w Liceum” 2010/2011 nr 2 s. 7-17
Kula E.: Propozycja interpretacji wierszy (Jakżeż ja się uspokoję… i Utopia), „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 1 s. 75-85
Musiatewicz M.: Prospekt Wisławy Szymborskiej, czyli diabeł oswojony, „Język Polski w Liceum” 2010/2011 nr 1 s. 30-40
Wiercińska-Biernacka A.: Kamyk i Cebula czyli w Sieci liryki, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 4 s. 56-62

TETMAJER K.
Poturała W.: Młodopolski pesymizm w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera Ironia, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 2 s. 59-71

TOKARCZUK O.
Kula E.: Wędrować do upadłego – Olga Tokarczuk, Bieguni, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 4 s. 91-102

WYSPIAŃSKI S.
Jankiewicz B.: Jak Wyspiański organizuje wyobraźnię odbiorcy Wesela?, „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 4 s. 78-90
Kula E.: Propozycja interpretacji wierszy (Jakżeż ja się uspokoję… i Utopia), „Język Polski w Liceum” 2008/2009 nr 1 s. 75-85
Nawrocki M.: Historia powraca upiorem. Rewizja narodowej imaginacji w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, „Język Polski w Liceum” 2009/2010 nr 2 s. 34-43

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie