Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY

1. Organizator: XLVII Liceum Ogólnokształcące.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: E Cybulska, J.Dąbrowski.

2. Cel konkursu.
Celem konkursu jest zaktywizowanie społeczności szkolnej do działań związanych ochroną przyrody i segregacją odpadów.

3. Uczestnicy konkursu.
W konkursie bierze udział cała społeczność szkolna. Ma on charakter międzyklasowy.

4. Czas trwania konkursu.
Konkurs trwa do 1. 10. 2013r. do 31. 10. 2013r.

5. Zasady uczestnictwa.
Makulatura zbierana będzie w pomieszczeniu obok szatni, musi być związana lub opakowana. Przed dostarczeniem makulaturę należy zważyć i zgłosić się do pani szatniarki. Ilość dostarczonej makulatury będzie wpisywana na konto każdego ucznia indywidualnie oraz klasy. Po zakończonej akcji komisja konkursowa podsumuje wyniki.

6. Kryteria oceny.
Kryterium oceny będzie ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia w klasie.

7. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi 15listopada 2013 roku

8. Nagrody.
Komisja konkursowa przyzna nagrodę klasową, jest to wycieczka jednodniowa do Jednostki Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, oraz nagrody indywidualne.

Uwaga:
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.

 

Dodała: Ewa Cybulska

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam