Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

25 marca 2013 wraz z uczniami klasy II B złożyliśmy kurtuazyjną wizytę w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Poruszaliśmy sprawy wagi państwowej, które dotyczyły m.in.:
-Pozytywnych i negatywnych stron wejścia Polski do strefy Euro.
-Budowy w Polsce elektrowni atomowej.
-Dress code w czasie oficjalnych wizyt delegacji dyplomatycznych-co przystoi a czego należy unikać.
Ponadto dowiedzieliśmy się czym zajmuje się PISM oraz jak powstają jego publikacje.
Dyskusję prowadził Pan Rafał Tarnogórski -analityk i sekretarz redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego“. Autor kilkunastu ekspertyz sporządzonych w PISM oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawnych aspektów stosunków międzynarodowych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym (zwłaszcza w zakresie prawa traktatów, prawa morza oraz prawa konfliktów zbrojnych) oraz ONZ. W 2008 r. pełnił funkcję doradcy delegacji polskiej na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obecnie reprezentuje PISM w międzyresortowej Komisji ds. międzynarodowego prawa humanitarnego, organie opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.
Dla niewtajemniczonych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest jednym z najważniejszych think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, PISM zapewnia wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjuje publiczną debatę ekspercką oraz upowszechnia wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Działalności PISM przyświeca przekonanie, że proces podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej powinien się opierać w jak największym stopniu na wiedzy płynącej z rzetelnych i wiarygodnych badań. PISM realizuje własne i międzynarodowe projekty badawcze, przygotowuje raporty i analizy oraz współpracuje z instytucjami o podobnym profilu na świecie.
O tym jak szeroki jest zakres badań PISMU możecie się przekonać wchodząc na jego stronę http://www.pism.pl
Jeśli jesteście zainteresowani problematyką międzynarodową zgłoście się do mnie, ponieważ otrzymuję informację o organizowanych przez PISM różnego rodzaju e ventach ,w których możemy brać udział.
Na koniec prowadzący spotkanie zachęcał do nauki języków niszowych, gdyż tego rodzaju specjaliści są poszukiwani na trudnym polskim rynku pracy.
Sądzę, że dzisiejsza wizyta w PISM będzie początkiem naszej stałej współpracy.

zobacz zdjęcia

Dodała: Katarzyna Wróblewska


Akademia Młodego Dyplomaty

Uczennica klasy IE Maria Bochen reprezentuje naszą szkołę w Akademii Młodego Dyplomaty. Na potrzeby konkursu wykonała prezentację na temat Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. W związku z konkursem w klasach pierwszych i drugich przeprowadziłam akcję informacyjną dotyczącą tej organizacji. Wraz z uczniami wykonaliśmy gazetkę (do obejrzenia w pracowni 23) oraz rozdawaliśmy ulotki informacyjne o działalności Grupy V 4.Uczniowie mogli też na lekcji obejrzeć prezentację ,mówiącą o historii i działalności tej organizacji.
Trzymamy kciuki za Ciebie, Marysiu:)

Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej.pptx

Grupa Wyszechradzka.pptx
Dodała: Katarzyna Wróblewska

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam