Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

16 lipca 2019 r. opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się na listach wywieszonych w szkołach oraz po zalogowaniu się w systemie Nabór na konto kandydata.

Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia do naszej szkoły należy dostarczyć:

- oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

- oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,

- pisemne oświadczenie woli uczęszczania do naszej szkoły wraz z załącznikami,

- kwestionariusz osobowy,

- kartę zdrowia,

- 2 podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, klasa).

Dokumenty można wypełnić w szkole (niezbędna jest obecność rodziców/prawnych opiekunów) lub pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować zgodnie z instrukcją i wypełnić w domu.

Dokumenty do pobrania dla absolwentów gimnazjum zakwalifikowanych do przyjęcia

Dokumenty do pobrania dla absolwentów szkoły podstawowej zakwalifikowanych do przyjęcia

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam