Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 


Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989r. wywołały wiele przeobrażeń w obszarach edukacji i na rynku pracy. Przejście z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej spowodowało m.in. typowy wolny przepływ siły roboczej, który wiąże się nierozerwalnie z pojawieniem się zjawiska pt. bezrobocie. Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało kolejne zmiany w dziedzinach gospodarki i oświaty. Dzięki temu dziś młodzież może dokonywać wyborów studiów nie ograniczając się tylko do jednego państwa, ale dzięki odpowiednim regulacjom prawnym i swobodnemu rynkowi wewnętrznemu może swoje wybory poszerzyć o dowolny kraj z terytorium całej UE. Tak bogata oferta edukacyjna , powstawanie nowych zawodów i specjalizacji, wszechobecna kultura sukcesu oraz duża konkurencja na rynku pracy stwarzają potrzebę wspierania młodzieży w procesie podejmowania decyzji edukacyjno - zawodowych. Istotne jest aby wybory dokonywane przez dzieci i młodzież były zgodne z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami, możliwościami i hierarchią wartości. Ważnym wydaje się być również przygotowywanie młodzieży do nowego - postmodernistycznego rynku pracy, w którym edukacja pełni rolę kluczową. Trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych pozwoli młodym ludziom na samorealizację, a wykonywany zawód będzie sprawiał satysfakcję.
I tu dochodzimy do sedna... Należy młodzieży pomóc.
Kto i jak ma to zrobić?
Kto?
- szkolny doradca zawodowy, który od niedawna pojawił się na polskiej liście zawodów.
Jak?
- poprzez rozwój poradnictwa zawodowego w szkołach, które umożliwi młodym ludziom poznanie siebie, swoich kompetencji, umiejętności i ułatwi odnalezienie się na rynku pracy.
To właśnie w szkole jest możliwy codzienny, bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z uczniami. Mimo braku jeszcze szeregu uregulowań prawnych i odpowiednich narzędzi pracy z zakresu orientacji zawodowej, sam fakt możliwości współpracy doradcy z młodzieżą jest ogromnym sukcesem placówki. Nasze liceum ma taką możliwość już od kilku lat. Obecność doradców i ich działania pomagają młodzieży, skłaniają ich do refleksji nad własną karierą edukacyjną i zawodową.

Doradca zawodowy:
Bożena Sitnicka


Godziny konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego

poniedziałek - 8.20 - 11.50

wtorek - 8.20 - 9.15, 10.10 - 12,45

środa - 11.05 - 12.45

piątek - 9.15 - 11.50, 13.00 - 13.45

Możliwy jest również do uzgodnienia na spotkania indywidualne
każdy inny termin po osobistym uzgodnieniu z doradcą.

Zapraszam

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, e-mailem lub osobiście
tel. 505 415 154
e-mail:bozenasitnicka@o2.pl

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam