Poczet sztandarowy XLVII Liceum Ogólnokształcące w dniu 14 września 2017 uczestniczył w Uroczystości Obchodów 78. Rocznicy Obrony Warszawy - Pragi oraz 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Drodzy Uczniowie       

XLVII LO im. S. Wyspiańskiego

Zwracam się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu w naszym liceum II edycji projektu PEACE.

Najważniejszymi celami projektu są: szerzenie tolerancji, przełamywanie stereotypów, zachęcanie do poznawania świata, zachęcanie do nauki języków obcych, kreowanie dobrego wizerunku Polski w świecie oraz innych krajów w Polsce, promowanie idei współpracy międzynarodowej.

Poszukujemy osób, które chciałyby gościć 2 wolontariuszy (Daniel, student z Ghany oraz Yifan z Chin od trzech lat mieszkająca w Nowej Zelandii) w swoim domu w trakcie trwania projektu w dniach 24-30 września 2017. Wolontariusze nie mają dużych wymagań, trzeba im jedynie zapewnić nocleg, śniadanie i kolację. Językiem projektu jest oczywiście angielski – będzie to zatem doskonała okazja do ćwiczenia i rozwijania umiejętności językowych.

Katarzyna Downar