Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

11 uczniów   klas pierwszych 1Ag, 1Bg,1Cg,1Eg zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie unijnym "Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy". Projekt trwał od października do końca listopada i polegał na uczestnictwie w 3 modułach zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji  uczniów 15-16 letnich w zakresie trzech obszarów: 
1. Zagadnień finansowych - moduł 10h
2. Przedsiębiorczości  -  moduł 10 h
3. Krytycznego myślenia i umiejętności uczenia się - moduł 10 h
Uczniowie poznawali również terminologie angielską prezentowanych zagadnień.
Na koniec każdy mógł się pochwalić otrzymanym certyfikatem.
Z kolei 12 naszych maturzystów w ramach projektu trzeciej misji neofilologicznej, realizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu funduszy UE, bierze udział  w bezpłatnym 60-godzinnym kursie przygotowującym do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo dla każdego uczestnika przypadają 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zajęcia odbywają się w Instytucie Anglistyki UW.W sobotę 7 grudnia w naszej szkole gościliśmy 74 uczniów z 6 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dzielnicy Praga-Południe, którzy wzięli udział w grze przestrzennej w ramach XVI Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego. Gra miała sprawdzić wiedzę historyczną uczestników konkursu oraz umiejętność wyszukiwania przez nich właściwych informacji dotyczących wydarzeń II wojny światowej, w szczególności zbrodni katyńskiej.

Swoją wiedzą tym zakresie oraz umiejętnościami plastycznymi mogli również wykazać się, tworząc pracę plastyczną odnoszącą się do tematu XVI edycji konkursu: „80 rocznica zbrodni katyńskiej. Historia i pamięć”. W tym roku uczniowie mieli za zadanie stworzyć projekt graficzny serii znaczków pocztowych zaprezentowanych w formie bloku okolicznościowego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na gali rozdania nagród 5 marca 2020 r.