W dniu 12 grudnia klasy 2B, 2D i 2 osoby z klasy 3B uczestniczyły w spotkaniu poświęconym współczesnym konfliktom na świecie oraz bezpieczeństwu w Europie w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Prowadzącymi spotkanie byli :

dr Patrycja Sasnal - kierownik projektu bliski Wschód i Afryka Północna oraz

dr Marcin Terlikowski - kierownik projektu bezpieczeństwo europejskie.

 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest jednym z najważniejszych think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, PISM zapewnia wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjuje publiczną debatę ekspercką oraz upowszechnia wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych i przemysł obronny.

Analitycy Instytutu opracowują analizy, ekspertyzy i studia prognostyczne zarówno na zamówienie lub zapytanie organu władzy publicznej, jak  i z inicjatywy własnej. Prowadzą interdyscyplinarne i porównawcze badania naukowe z zakresu spraw międzynarodowych oraz zagadnień dotyczących bieżącej polityki zagranicznej Polski.

                                                                            Katarzyna Wróblewska

                                                                            Janusz Dąbrowski

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY

 Można przeżyć świetną przygodę, zobaczyć ciekawe miejsca,
poprawić znajomość języków obcych i poznać fajnych ludzi.

Zgłaszajcie się do Waszych Wychowawców!

Dnia 21 listopada 2016 r. odbyły się w bibliotece szkolnej dwa konkursy czytelnicze,
w których udział wzięło 12 uczniów. 

Laureaci konkursu:

 w kategorii: powieść obyczajowa

I miejsce - Aleksandra Paczuska, kl. 2E
II miejsce - Izabela Kowalska, kl. 1C
III miejsce - Anna Jastrząb, kl. 2E

w kategorii: powieść fantasy

I miejsce - Kacper Głębikowski, kl. 3A
II miejsce - Joanna Wojnarowska, kl. 2A
III miejsce ex aequo - Olga Samoraj (kl. 1E ) i Jakub Jabłoński (kl. 1A)

 Dnia 29.11.2016r. Została przeprowadzona w naszej szkole akcja - "Góra grosza”.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Nasz Dom. Dochód ze zbiórki przeznaczony jest na pomoc dla dzieci, które zostały rozłączone z rodzinami i tym które są tą rozłąką zagrożone. Do akcji włączyło się 8 klas. Pieniądze zostały zważone w celu wyłonienia klasy, która najwięcej zebrała. Oto wyniki:

 1C – 5 kg

 1F – 4,9 kg

 3D – 1,65 kg

 2F – 0,8 kg

 2E – 0,7 kg

 2C – 0,5 kg

 1D – 0,35 kg

 3A – 0,35 kg

 Dwie klasy z najwyższym wynikiem, tj. kl. 1C oraz 1F zostaną w najbliższym czasie nagrodzone. Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych przedsięwzięciach wolontariatu.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie