Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

Uczniowie dwóch klas 3b i 3f w dniach 2 – 4 października odwiedzili kilka ważnych miejsc w Gdańsku, były to m.in.: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Stutthof. Wyjazd ten był  w pewnym sensie  lekcją historii żywej. Stało się to  dzięki  możliwości dotarcia w tych miejscach  do materiałów ,zdjęć, relacji świadków,  które zyskują inny wymiar niż ma to najczęściej miejsce w tradycyjnej szkolnej rzeczywistości. Refleksje jakie towarzyszyły uczestnikom wycieczki  w wymienionych muzeach pozwoliły lepiej zrozumieć  dramatyczne , ale i piękne dzieje Gdańska, Polski i świata .

Atmosfera Gdańska jako miasta Wolności, jakość powietrza i bliskość morza pozwoliły wielu uczestnikom kolejny raz zachwycić się tym wyjątkowym  miejscem.

 

14 października 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar XLVII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości, siły, samych sukcesów w nauce.

I pamiętajcie o słowach naszego patrona: „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny”.