Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

 

W dniach 13 - 18 sierpnia w godzinach 8:00 - 15.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do naszej szkoły składają następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- wolę podjęcia nauki wraz załącznikami (dokumenty należy wydrukować jednostronnie)

- kwestionariusz osobowy i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty należy wydrukować dwustronnie)

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie – imię i nazwisko, klasa),

- kartę zdrowia.

 Przypominamy, że osoby składające dokumenty zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

 

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam