Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

14 października 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar XLVII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości, siły, samych sukcesów w nauce.

I pamiętajcie o słowach naszego patrona: „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny”.