Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

 

W dniach 13 - 18 sierpnia w godzinach 8:00 - 15.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do naszej szkoły składają następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- wolę podjęcia nauki wraz załącznikami (dokumenty należy wydrukować jednostronnie)

- kwestionariusz osobowy i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty należy wydrukować dwustronnie)

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie – imię i nazwisko, klasa),

- kartę zdrowia.

 Przypominamy, że osoby składające dokumenty zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

 

Drodzy Absolwenci,

po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy 11 sierpnia 2020 r. w następujących godzinach:

11.00 – klasa 3A

12.00 – klasa 3B

13.00 – klasa 3C

14.00 – klasa 3E

15.00 – klasa 3F i absolwenci z lat ubiegłych

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa w wyznaczonym terminie, absolwent może napisać upoważnienie wskazanej osobie – druki upoważnień dostępne są w sekretariacie szkoły - należy je wypełnić osobiście w obecności sekretarza szkoły.

Ze względu na rozpoczynający się 12 sierpnia kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych odbiór świadectw dojrzałości w terminie innym niż 11 sierpnia będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu się z sekretarzem szkoły lub od 19 sierpnia w godzinach pracy szkoły.

Przypominamy również o konieczności zwrotu klucza do szafki oraz książek do biblioteki (jeśli ktoś nie zrobił tego wcześniej).

Osoby odbierające świadectwa zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa - maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniego dystansu.

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

Kalendarium

Logowanie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na to, że używamy plików cookie.
Rozumiem Odmawiam