Adres e-mail szkoły: lo47@eduwarszawa.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Konkurs fotograficzny ''Prawie jak...''

Konkurs fotograficzny ''Prawie jak...''

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursie Fotograficznym „Prawie jak…”. Ideą konkursu jest wykonanie zdjęcia przypominającego konkretne dzieło sztuki lub w inny sposób nawiązującego do niego - może to być np. polemika z dziełem sztuki.  

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

I. Organizator i uczestnicy konkursu. 

 1. Organizatorem konkursu jest XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.

II. Cele konkursu

 1. Rozbudzanie zainteresowania sztuką i wrażliwości na otaczający świat.
 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 3. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

III. Zasady konkursu

 1. Zdjęcie konkursowe powinno w wyraźny sposób przypominać konkretne dzieło sztuki lub w inny sposób do niego nawiązywać.
 2. Punktem odniesienia mogą być obrazy, rzeźby, plakaty, słynne sceny filmowe, teksty literackie, itp.
 3. Zdjęcia mogą być zarówno naturalne, uchwycone mimochodem, jak też aranżowane.
 4. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez jednego uczestnika konkursu.
 5. Jedna osoba może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 6. Do zdjęcia należy dołączyć, również w formie elektronicznej, dzieło sztuki, do którego ono nawiązuje.
 7. Zdjęcia należy dostarczyć w formie elektronicznej - pocztą elektroniczną na adres konkurs.lo47@eduwarszawa.pl.
 8. Zdjęcia oraz dzieła sztuki, do których one nawiązują należy przysłać jako załączniki w formacie graficznym (.JPEG,.png, itp.) - nie mogą to być pliki wklejone do edytorów tekstu.
 9.  W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs fotograficzny - imię i nazwisko uczestnika, klasa
 10. W treści wiadomości należy podać autora i tytuł dzieła sztuki, do którego nawiązuje zdjęcie.

IV. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania regulaminu na stronie internetowej szkoły.
 2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych - 31 maja 2022 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia oraz danych osobowych autora (imię i nazwisko, klasa) autora na stronie internetowej szkoły lub w budynku szkoły.
 2. Jeśli na zdjęciach będzie znajdował się wizerunek człowieka, uczestnik, przesyłając fotografię, zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: Iwona Andrzejewska, Monika Czerwonka.

Data dodania: 2022-04-21 21:36:01
Data edycji: 2022-04-28 21:08:00
Ilość wyświetleń: 750

Nasi Partnerzy

„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez Twoje czyny”

Stanisław Wyspiański, „Powrót Odysa””
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej