Adres e-mail szkoły: lo47@eduwarszawa.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Konkurs Literacki „Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? O miłości z przymrużeniem oka”.

Konkurs Literacki „Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? O miłości z przymrużeniem oka”.

100 lat temu, 2 lipca w Kórniku, urodziła się Wisława Szymborska, jedna z pięciorga naszych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Z okazji tej okrągłej rocznicy rok 2023 został ogłoszony rokiem Wisławy Szymborskiej.

Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursie Literackim

 

Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne?

O miłości z przymrużeniem oka”.

 

Wisława Szymborska będzie patronowała naszemu konkursowi na różnych poziomach. Po pierwsze – jako autorka wiersza Miłość szczęśliwa, po drugie – jak autorka limeryków i lepiejów, po trzecie – jako poetka z niezwykłym poczuciem humoru i mistrzyni ironii.

 

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne,
czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne -
co świat ma z dwoj­ga lu­dzi,
któ­rzy nie wi­dzą świa­ta? [...]

Spójrz­cie na tych szczę­śli­wych:
gdy­by się cho­ciaż ma­sko­wa­li tro­chę,
uda­wa­li zgnę­bie­nie krze­piąc tym przy­ja­ciół!
Słu­chaj­cie, jak się śmie­ją - ob­raź­li­wie.
Ja­kim ję­zy­kiem mó­wią - zro­zu­mia­łym na po­zór.
A te ich ce­re­mo­nie, ce­re­gie­le,
wy­myśl­ne obo­wiąz­ki wzglę­dem sie­bie -
wy­glą­da to na zmo­wę za ple­ca­mi ludz­ko­ści!

Trud­no na­wet prze­wi­dzieć, do cze­go by do­szło,
gdy­by ich przy­kład dał się na­śla­do­wać.
Na co li­czyć by mo­gły re­li­gie, po­ezje,
o czym by pa­mię­ta­no, cze­go za­nie­cha­no.
kto by chciał zo­stać w krę­gu.

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest ko­niecz­ne?
Takt i roz­są­dek każą mil­czeć o niej
jako skan­da­lu z wy­so­kich sfer Życia.
Wspa­nia­le dziat­ki ro­dzą się bez jej po­mo­cy.
Prze­nig­dy nie zdołałaby za­lud­nić zie­mi,

zda­rza się prze­cież rzad­ko.

 

No właśnie, ten pełen ciepłej ironii wiersz Wisławy Szymborskiej uświadamia nam, że autorzy lektur szkolnych (i wielu innych książek) traktowali chyba miłość szczęśliwą jako „skandal z wysokich sfer Życia” i kierując się „taktem i rozsądkiem”, unikali tego drażliwego tematu jak ognia.  Dlatego zapraszamy Was do spojrzenia na zakochanych bohaterów literackich z lekkim przymrużeniem oka.

 

Choć miłość to takie piękne i twórcze uczucie, historia literatury pokazuje, że – paradoksalnie - najlepiej sprzedają się dramatyczne opowieści o uczuciu odrzuconym, podeptanym, nieodwzajemnionym lub na którego drodze stają przeszkody nie do pokonania. A w lekturach szkolnych szczęśliwa miłość to już w ogóle prawdziwa rzadkość... O wiele częściej możemy spotkać postacie, których uczucie jest równie wielkie, co tragiczne. Tristan i Izolda, Romeo i Julia, Werter i Lotta, Gustaw i Maryla, Jacek Soplica i Ewa Horeszkówna, Wokulski i Izabela... Można by tak długo wymieniać bohaterów, którym w miłości z jakichś powodów nie wyszło.

 

Nie ulega wątpliwości, że nam, czytelnikom, jest niezwykle przykro z powodu tak niefortunnego lokowania uczuć przez bohaterów lektur szkolnych, zdecydowanie wolelibyśmy, żeby miłość przedstawiana w literaturze była bardziej radosna, może nie mniej skomplikowana, ale za nie tak poważna i pełna patosu.

 

Dlatego zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym będzie można nadać jaśniejsze oblicze miłości (i kochankom) z lektur szkolnych. Odczarujmy tragiczne miłości za pomocą lekkich form poetyckich.

 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 • lepiej
 • limeryk
 • wiersz związany z bohaterami literackim przeżywającymi nieszczęśliwą miłość

 

W każdej kategorii punktem wyjścia powinny być miłosne historie lub zakochani bohaterowie z lektur szkolnych.

 

Kategoria 1. - lepiej

 

Lepieje to krótkie, żartobliwe utwory, wymyślone przez Wisławę Szymborską, podobno w podmiejskiej gospodzie, być może przy konsumpcji flaków.

 

Charakterystyka lepieja:

 • składa się z dwóch wersów,
 • w każdym wersie powinno być 8 sylab,
 • rytmiczność (jednakowy rozkład akcentów),
 • rymy (mogą być częstochowskie),
 • pierwszy wers zaczyna się od słów: lepiej, lepsza, lepszy, drugi od niż,
 • nie musi mieć głębszego sensu, ale za to powinien być zabawny ?

 

Przykładowe lepieje

 

Lepiej w szkole być w niedzielę,

niż pokochać Izabelę.

 

Lepiej smoły nabrać w usta,

niż zakochać się jak Gustaw.

 

Kategoria 2. - limeryk

 

Limeryk to bardziej skomplikowana forma, wymagająca znacznej dyscypliny. Na stronie limeryki.pl możemy przeczytać:

 

Limeryk jest to zabawny, absurdalny, [...] utwór poetycki napisany w sposób następujący:

 • Spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych. 
 • Wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów. 
 • Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być zauważalne przy recytacji. 
 • Na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna, najczęściej geograficzna. 

Przykładowy limeryk

 

Na przedmieściach żył Singapuru

pewien słynny z przemówień guru.

Lecz raz wyznał mi z płaczem:

 "Mam kłopoty z wołaczem

i do szczura wciąż mówię: szczuru!"

 

Kategoria 3. - wiersz związany z bohaterami literackim przeżywającymi nieszczęśliwą miłość

 

Formuła tej kategorii jest otwarta zarówno jeśli chodzi o formę, jak i tonację wiersza. Utwór może mieć charakter żartobliwy, ale może też zawierać poważne refleksje o nieszczęśliwych kochankach.

 

Liczymy na Waszą kreatywność :)

 

Data dodania: 2023-03-30 21:39:52
Data edycji: 2023-03-31 17:56:18
Ilość wyświetleń: 674

Nasi Partnerzy

„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez Twoje czyny”

Stanisław Wyspiański, „Powrót Odysa””
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej