Adres e-mail szkoły: lo47@eduwarszawa.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Jubileusz 2014

Jubileusz 2014

Obchody 60-lecia XVLII Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

W dniach 21 – 22 listopada 2014 roku odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody 60-lecia istnienia XVLII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.

    Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu szacownych gości, wśród których byli m.in. Włodzimierz Paszyński - Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Joanna Gospodarczyk - Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy,  Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Ksiądz Prałat Krzysztof Jackowski - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników, Marcin Kluś – przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe, Jarosław Karcz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Marzenna Adamiak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, Wioletta Pobocha - Główny Specjalista WOW, Robert Sagan - Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, Dorota Lesiak - przedstawiciel Zarządu  Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Dzielnic  Praga Południe, Wawer i Rembertów, Jerzy Smoliński  - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność”, Marianna Cichowska – Prezes „Grupy Grochów” Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Lidia Urbańska - przedstawiciel Zarządu Koła Dzielnicowego Warszawa Praga-Południe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Krystyna Mędrala – Przewodnicząca Rady Rodziców XLVII LO, Ewa Krajewska i Elżbieta Pijanowska – Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – Oddział Grochów.

Na uroczystość przybyli również nauczyciele pracujący niegdyś w naszej szkole, absolwenci oraz obecni uczniowie i nauczyciele XLVII LO.

Piątkową uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Graf, która w swoim przemówieniu przypomniała historię szkoły, pracujących w niej nauczycieli oraz złożyła podziękowania wszystkim tym, którzy przez te 60 lat wspierali naszą placówkę, przyczyniając się do jej rozwoju.

W celu upamiętnienia nieżyjących już nauczycieli naszej szkoły uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscu spoczynku:

ś.p. Zbigniewa Szeptyckiego – dyrektora XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego

ś.p. Joanny Wiejak – nauczycielki języka niemieckiego

ś.p. Aliny Sawickiej – wieloletniej nauczycielki języka polskiego

ś.p. Anny Jałochy – nauczycielki matematyki

ś.p. Marii Szadek-Plakiewicz – nauczycielki plastyki i muzyki

ś.p. Marii Więckowskiej-Malec – nauczycielki języka polskiego

ś.p. Romualda Giejsztowta – nauczyciela fizyki

ś.p. Adama Zielińskiego – nauczyciela historii 

ś.p. Anatoliusza Szewczuka – nauczyciela przysposobienia obronnego 

    Rada Pedagogiczna z okazji 60-lecia XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, postanowiła uhonorować byłych nauczycieli naszej szkoły dyplomami uznania za zaangażowanie i pasję, z jaką pracując przez wiele lat z młodzieżą, tworzyli tradycję naszej szkoły. Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się:

 p. Elżbieta Świderska-Chorąży - absolwentka XLVII LO,wieloletnia polonistka wychowawczyni klas humanistycznych, współtwórczyni autorskiego programu klasy kulturowej z wychowaniem estetycznym, organizatorka plenerów malarskich i warsztatów filmowych, upowszechniająca wśród młodzieży  z pasją model turystyki literackiej

 p. Irena Goszko - nauczycielka języka polskiego, która przez wiele lat prowadziła szkolne koło teatralne,  opiekunka finalistów olimpiady polonistycznej, ale też specjalistka od uczenia klas trudnych, wspominana  zawsze z szacunkiem wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży, znakomita opiekunka praktyk studenckich, mentorka następnego pokolenia polonistek XLVII LO;

 p Elżbieta Waszkiewicz -  przez wiele lat uczyła matematyki, ale słynie z wiedzy humanistycznej, wielka indywidualistka i barwna postać pejzażu szkolnego, organizatorka życia kulturalnego szkoły; pasjonatka turystki wszelakiej;

 p. Bogdan Jałocha - wymagający nauczyciel matematyki i wychowawca, umiejętnie motywował do nauki,  laureat Plebiscytu Nauczyciel 55-lecia, autor podręczników i zbiorów zadań z matematyki;

 p. Teresa Nowak - wieloletnia wicedyrektorka Liceum, nauczycielka chemii i biologii, finalistka Plebiscytu Nauczyciel 55-lecia, wspaniała wychowawczyni młodzieży, która znała wszystkich uczniów z imienia i nazwiska, słynąca z życzliwości dla każdego potrzebującego pomocy.

 p. Tadeusz Żytkiewicz - wybitny pedagog, nauczyciel historii o ogromnej erudycji, słynący z opanowania i rozsądku, opiekun wielu laureatów olimpiady historycznej,

 p. Wanda Gerot: - biolog, absolwentka  i wieloletnia wicedyrektorka  XLVII LO, stworzyła w szkole nowoczesną pracownię biologiczną, organizatorka pracy zespołowej nauczycieli;

 p  Anna Zalewska - nauczycielka języka łacińskiego  i języka angielskiego, podczas wieloletniej pracy podejmowała się wielu działań społecznych, aktywna działaczka związków zawodowych, współorganizatorka konkursu katyńskiego;

 p.  Elżbieta Gołczyńska- nauczycielka chemii, skutecznie przygotowywała wielu uczniów naszego liceum do studiów chemicznych i medycznych; wspaniały wychowawca i pedagog;

 p. Maria Chilarecka - nauczycielka biologii przez blisko 20 lat, jako przewodnicząca zespołu przedmiotów przyrodniczych, organizowała współpracę między przedmiotową nauczycieli, współautorka projektu edukacyjnego – Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe;

 p. Grzegorz Markowski - wieloletni nauczyciel matematyki, cieszący się autorytetem wśród uczniów i absolwentów, przez 20 lat przewodniczący zespołu matematycznego w liceum;

 p. Anna Szczesiul - nauczycielka języka rosyjskiego, wieloletni opiekun samorządu uczniowskiego, stworzyła pracownię języka rosyjskiego z biblioteką klasyków literatury rosyjskiej i płytoteką rosyjskich kompozytorów;

 p. Agata Ostaszewska - nauczycielka historii, przez kilkadziesiąt lat uczyła młodzież patriotyzmu,  szacunku dla wybitnych  postaci naszego narodu i wydarzeń, które dzięki niej zapadały w pamięć;  wspaniały pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży XLVII LO;

  p. Katarzyna Purzycka - nauczycielka -  bibliotekarz przez ponad 20 lat związana z naszym liceum, zorganizowała czytelnie przy bibliotece szkolnej, zainicjowała lekcje biblioteczne, propagatorka czytelnictwa dobrej książki wśród młodzieży.

 p. Anna Żółkowska-Chwirot -  absolwentka XLVII LO, uczyła nie tylko geografii, ale także rzetelności i odpowiedzialności, była organizatorką wielu wycieczek krajoznawczych; pamiętamy ją jako wzór konsekwencji, siły oraz świetnego logistyka.

    Pani dyrektor Anna Graf wręczyła również nauczycielom obecnie pracującym w szkole dyplomy uznania za zaangażowanie i twórczy wkład w rozwój Liceum w XXI wieku. Dyplomy uznania otrzymali:

p. Iwona Gorgoń-Andrzejewska

p. Katarzyna Krzyżańska 

p. Elżbieta Markowska

p.Małgorzata Grabowska-Przybysławska

p. Małgorzata Serwatka

p. Bożena Sitnicka

    Z okazji obchodów jubileuszu 60-lecia naszego Liceum, zostały ogłoszone dwa konkursy: konkurs międzyszkolny „Grochów jakiego nie znacie” oraz szkolny konkurs „Wyspiański moim mistrzem”.

Pani Dyrektora Anna Graf oraz p. Elżbieta Markowska, organizatorka konkursu „Grochów jakiego nie znacie” wręczyły nagrody następującym uczniom.

 Natalia Cetnarska - uczennica XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny, za zajęcie I miejsca w międzyszkolnym konkursie  „Grochów jakiego nie znacie”

 Adam Skorupski - uczeń Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej otrzymuje dyplom i nagrodę książkową za zajęcie II miejsca w międzyszkolnym konkursie  „Grochów jakiego nie znacie”

 Konrad Borowski - uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego otrzymuje dyplom i nagrodę książkową za zajęcie III miejsca w międzyszkolnym konkursie  „Grochów jakiego nie znacie”

 Kamila Brzozowska - uczennica XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego otrzymuje wyróżnienie i nagrodę książkową w międzyszkolnym konkursie „Grochów jakiego nie znacie”

 Pani Katarzyna Żytkiewicz-Ludwiniak - nauczyciel z Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej otrzymuje dyplom za przygotowanie młodzieży do konkursu „Grochów jakiego nie znacie”.

 Pani dyrektor Anna Graf aby wraz z p. Małgorzata Grabowską-Przybysławską,  organizatorką konkursu szkolnego „Wyspiański moim mistrzem” wręczyły nagrody następującym uczniom:

 Weronika Zanikowska z klasy 2c - otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

 Marzena Rybak z klasy 1c - otrzymuje dyplom i nagrodę książkową za zajęcie II miejsca w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

 Piotr Witkowski z klasy 3c - otrzymuje dyplom i nagrodę książkową za zajecie II miejsca w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

 Justyna Basta z klasy Id - otrzymuje dyplom za zajęcia III miejsca w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

 Weronika Bonisławska z klasy 3c  - otrzymuje dyplom za zajęcie III miejsca w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

 Martyna Dobrzańska z klasy 3c - otrzymuje dyplom za zajęcie III miejsca w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

 Kinga Stankiewicz z klasy 1b  - otrzymuje dyplom za udział w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

 Patrycja Suchowiecka z klasy 3c  - otrzymuje dyplom za udział w szkolnym konkursie jubileuszowym z okazji 60-lecia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego „Wyspiański moim mistrzem”

     Pani Dyrektor Anna Graf złożyła również podziękowania Alicji Zaworskiej, uczennicy klasy 3A, autorce projektu zaproszenia i plakatu jubileuszowego oraz Mikołajowi Jaworskiemu, uczniowi klasy 1D za zrealizowanie filmu „60 lat Wyspiana”.

     W części artystycznej wystąpili: Luiza Zapiór, absolwentka naszej szkoły, Jan Pietrzak, uczeń klasy 1E, który wykonał fragment utworu Giacomo Pucciniego „Toska” dedykowanego nieżyjącemu już panu profesorowi Czesławowi Pilnickiemu, wielkiemu miłośnikowi opery, a zwłaszcza talentu Giacomo Pucciniego, oraz Maciej Turski, uczeń klasy 2A, który wystąpił z własną kompozycją.

     Uwieńczeniem uroczystości była premiera filmu przygotowanego z okazji 60-lecia naszej szkoły. Film „60 lat Wyspiana” został zrealizowany przez młodego adepta sztuki filmowej Mikołaja Jaworskiego z klasy 1D. Ta krótka produkcja przedstawia szkołę, a przede wszystkim jej uczniów z okresu początków istnienia naszego liceum oraz w czasach zupełnie współczesnych.

Na zakończenie uroczystości obejrzeliśmy jeszcze prezentację multimedialną pt. "Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach, czyli życie Wyspiana z perspektywy belfra" przygotowaną przez Iwonę Andrzejewską. 

Po oficjalnej części obchodów wszyscy udali się na urodzinowy tort.

Data dodania: 2021-07-24 09:20:57
Data edycji: 2021-07-24 10:51:41
Ilość wyświetleń: 2332

Nasi Partnerzy

„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez Twoje czyny”

Stanisław Wyspiański, „Powrót Odysa””
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej